Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli rachunków za rok 2005

W dniu 18 lutego 2006 Komisja Rewizyjna w składzie: Grzegorz Błotny, Ewa Studer-Kisiel i Katarzyna Zwicky-Sobczyk skontrolowała prowadzenie rachunków za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 roku. 

Stwierdzono, że zysk Stowarzyszenia za okres od 1.01.2005 do 31.12.2005 wynosi 28.074,- CHF.

Kapitał Stowarzyszenia na dzień 31.12.2005 wynosi 198.846,50 CHF. Komisja Rewizyjna stwierdziła prawidłowość prowadzenia rachunków przez skarbnika panią Zenonę Bossi. Komisja wnosi o udzielenie absolutorium zarządowi Stowarzyszenia z działalności w roku 2005. Komisja Rewizyjna wyraża serdeczne podziekowanie skarbnikowi pani Zenonie Bossi  oraz innym osobom zaangażowanym w prowadzeniu księgowości za ich ogromną dokładność i solidność. 

Członkowie Komisji: 

Grzegorz Błotny, Ewa Studer-Kisiel, Katarzyna Zwicky-Sobczyk