Spotkanie karnawałowo-jubileuszowe 2006 w PMK Zurich

Tegoroczne zakończenie karnawału zbiegło się prawie dokładnie w czasie z pięknym jubileuszem ks. prałata Włodzimierza Czerwińskiego – a mianowicie z 50-tą rocznicą urodzin. Odpowiednie ,,podwójne’’ spotkanie okolicznościowe odbyło się 25-go lutego w pomieszczeniach parafii Herz Jesu w Wiedikon. Obydwie okazje świetnie do siebie pasowały i przyczyniły się do szampańskiego nastroju w całym tego słowa znaczeniu. W spotkaniu wzięło udział około 130 osób.

Po apero w foyer, uczestnicy zasiedli przy gustownie nakrytych stołach w sali parafialnej. 

No, i wtedy zaczęło się... Kabaret TrzyNaStu zaskoczył wszystkich programem całkowicie poświęconym Jubilatowi. Grażyna Pietkiewicz prowadziła nas przez ważniejsze etapy życia Jubilata, które zespół kabaretu ilustrował trafnie dobranymi i dowcipnie spreparowanymi znanymi  piosenkami. Sam Jubilat również doszedł do głosu w sparodiowanym przez panią konferansjer wywiadzie telewizyjnym. Do najweselszych momentów programu  zaliczyć można było projekcję zdjęcia Jubilata z okresu służby wojskowej i odznaczenie go medalem za zasługi w tejże dziedzinie, oraz przekazanie prezentu w postaci samochodu wyścigowego (zdalnie sterowany model!) wraz z licencją upoważniającą Jubilata do prowadzenia samochodów wyścigowych. Ten ostatni żarcik nawiązywał do rzekomej słabostki ks. prałata Czerwińskiego – do rasowej jazdy.

Całemu programowi kabaretu towarzyszyły salwy śmiechu, świadczące o bardzo zbliżonym poczuciu humoru kabaretu TrzyNaStu i widowni. Dziękujemy i prosimy o więcej! Jako ciekawostkę warto wspomnieć, teraz zupełnie poważnie, że nas duszpasterz najpierw zdobył wykształcenie inżyniera poligrafa, a dopiero potem, w wieku 26 lat wstąpił do seminarium duchownego. 

Po występach kabaretu pan konsul Mieczysław Sokołowski przekazał Jubilatowi gratulacje i życzenia w imieniu bawiącego w Polsce Ambasadora RP, pana Janusza Niesyto oraz w swoim własnym. Pan Antoni Zgliński-prezes Stowarzyszenia CSiM, składając życzenia tradycyjnych  „stu lat”, wyraził nadzieję, że na powstanie naszego Centrum nie trzeba będzie  czekać aż do tego momentu, czyli pięćdziesiąt następnych lat. Następnie doszli do głosu (i to jak!) uczestnicy spotkania, którzy z wzniesionym kieliszkami odśpiewali Jubilatowi ,,sto lat’’ we wszystkich możliwych wariantach. Po części oficjalnej rozpoczęła się kolacja składająca się z bufetu przystawek, czerwonego barszczu z pasztecikami (bezpośredni ,,import” z Polski),  dania głównego i przebogatego bufetu słodkiego. Oczywiście nie zapomniano o towarzyszących napojach (!). Muzyka taneczna w wykonaniu „zespołu” p. Joanny Schneiter spotkała się, jak zwykle, z uznaniem licznych i wytrwałych tancerzy, którzy opuścili parkiet dopiero z nadejściem północy. Podczas spotkania zebrano 930 Fr. na rzecz CSiM, co Jubilat uznał za bardzo miły prezent urodzinowy. Należy dodać, że gospodarzami spotkania były Ośrodki Duszpasterskie Zurich i Winterthur oraz współpracujący z nimi ks. prałat Czerwiński. Przygotowanie pomieszczeń, potraw, napojów, serwowanie itd. odbyło się własnymi siłami i własnym sumptem powyższego team’u. Dziękujemy za niezwykle udany wieczór! ,,Złotemu’’ Jubilatowi - ks. prałatowi Włodzimierzowi Czerwińskiemu życzymy jeszcze raz wielu lat  życia w dobrym zdrowiu – i nadal z pożytkiem dla naszej misji katolickiej! A ukoronowaniem całej działalności niech będzie to, na co wszyscy czekamy – powstanie centrum CSiM! 

Henryk Podstolski