Kolęda 2005-2006 

Jak co roku po Bożym Narodzeniu ksiądz wybrał się w odwiedziny do swoich parafian. Oczywiście docierał tylko do tych, którzy go chcieli przyjąć. Zaproszenia na kolędę wyłożone były przez okres dwóch miesięcy po Mszach św. we wszystkich ośrodkach PMK w Zurychu. Z możliwości spotkania w domu kierującego Misją skorzystało w tym roku 55 rodzin. Wydawać by się mogło, że to jest niewiele. Jednak specyfika tutejszego duszpasterstwa a szczególnie odległości czynią tę posługę wyjątkowo trudną. Podczas wieczornych rozmów, obok tematów ściśle religijnych o modlitwie, sakramentach, nauce społecznej Kościoła i jego strukturze pytano niejednokrotnie o losy i perspektywy Stowarzyszenia, jak i samego Centrum Spotkań i Modlitwy. Wyjątkowo życzliwie podchodzili wszyscy do tego projektu. Może były to wybrane rodziny, bardzo blisko związane z Misją, dlatego też tak ciepło reagowały na potrzebę stworzenia własnego domu. Rodziny, które przyjęły księdza w tym roku złożyły na powołanie Centrum kwotę 3150.- Fr. Serdeczne Bóg zapłać za tę życzliwość i ofiarność. Mamy nadzieję, że w roku przyszłym będzie możliwość odwiedzenia większej ilości rodzin.