Ku pamięci Ojca św. Jana Pawła II

W dniu 2 kwietnia 2006 r. mija pierwsza rocznica śmierci Jana Pawła II, zmarłego w powszechnej opinii świętości. Dołączmy się do modlitw o jego szybką formalną beatyfikację.„... w ciągu tych rekolekcji rozważałem prawdę o Chrystusowym kapłaństwie w perspektywie owego Przejścia, jakim dla każdego z nas jest chwila jego śmierci. Rozstania się z tym światem – aby narodzić się dla innego, dla świata przyszłego, którego znakiem decydującym, wymownym jest dla nas Zmartwychwstanie Chrystusa...

/z Testamentu Jana Pawła II/