Kongres Akcji Katolickiej

 

W dniu 19 listopada br. odbył się w Warszawie Kongres Akcji Katolickiej z okazji 10-lecia jej reaktywowania w Archidiecezji Warszawskiej. Ten ruch kościelny stawia sobie za cel „pogłębianie formacji chrześcijańskiej oraz organizowanie bezpośredniej współpracy katolików świeckich z hierarchią kościelną w prowadzeniu misji apostolskiej Kościoła”. W niedzielę 20 listopada odczytany został we wszystkich parafiach list pasterski ks. kardynała Józefa Glempa, arcybiskupa warszawskiego. Warto przytoczyć dwa wyjątki z tego listu dotyczące roli świeckich w Kościele.

„Każdy prawdziwy ruch kościelny, o ile jego charyzmat jest uznany przez Kościół, może włączyć się w powszechną służbę Chrystusowi Królowi. Pośród wspólnot świeckich Akcja Katolicka - zgodnie ze swoją konstytucją - ma współpracować ściśle z Kościołem hierarchicznym dla kształtowania współczesnego świata według prawa Bożego. Pragnę w tym miejscu przywołać słowa Ojca św. Jana Pawła II skierowane do przedstawicieli laikatu w dniu 6 czerwca 1991 r. w Olsztynie: <... nie chodzi o to, żeby zamazywała się różnica między kapłanem a katolikiem świeckim. Chodzi o to, żebyśmy wszyscy i każdy z osobna odkrywali swoje charyzmaty stosownie do swego życiowego powołania. Chodzi o to, żeby Kościół i każda parafia przemieniała się we wspólnotę braci i sióstr, którzy razem podejmują czynną odpowiedzialność za Kościół i za sprawę Ewangelii>”. „Dawanie świadectwa wiary na różnych obszarach życia nie ogranicza się do czynnej obecności w kulturze, gospodarce i polityce, ale zakłada życzliwy i mądry dialog wewnętrzny między duchowieństwem, zakonami i świeckimi. Nie chodzi o to, by świeccy przejmowali zadania duchownych, a duchowni stawali się świeckimi, ale o to, by był obieg wzajemnych spostrzeżeń i obserwacji. Musimy się tego cierpliwie uczyć, trwając w miłości Kościoła”.

/AZ./