Trochę historii - POWIEDZIELI O...

„ Wszyscy są przekonani, że jakiś dom jest potrzebny, by mogło duszpasterstwo właściwie się rozwijać...
/Arcybiskup Szczepan Wesoły/

„Nam też potrzeba tego łączącego dachu nad głową. Choć budowa kościoła na ziemi szwajcarskiej jest o wiele bardziej skomplikowana, to posiadanie domu parafialnego i polskiej kaplicy jest w zasięgu naszych możliwości”.
/Gabriela Davey/

„... w Szwajcarii potrzebna jest modlitwa, aby wyprosić łaskę szczęśliwego nabycia Ośrodka”
/Prymas Polski, Kardynał Józef Glemp/

„Przed wszystkimi Polakami w Szwajcarii stoi wielkie zadanie zdobycia własnego centrum – nieruchomości, które by służyło kultowi katolickiemu, kulturze i dziełom humanitarnym Polaków”.
/Prymas Polski, Kardynał Józef Glemp/

„Życzę Stowarzyszeniu Błogosławieństwa Bożego i mam nadzieję, że uda się Państwu stworzyć Centrum, które sobie Polacy wyznaczyli jako cel.
/Dr. Urs Köppel, dyr. Migratio/

„Ufam, że dzieło będzie podjęte przez wszystkich, jednak praktyczna realizacja spadnie na Misję w Zurychu. Ufam, że wspólne dzieło będzie służyło jedności wszystkich Polaków w Szwajcarii. Niech dotychczasowe chlubne osiągnięcia powiększą się o rzetelny wkład Polonii Szwajcarskiej w budowanie jedności europejskiej. 
/Prymas Polski, Kardanał Józef Glemp/ 

„Życzę Bożego błogosławieństwa na rozpoczęte inicjatywy Centrum Spotkań i Modlitwy”
/Metropolita przemyski, Abp Józef Michalik/

„Pragniemy potwierdzić, że popieramy cele stawiane sobie przez Stowarzyszenie Centrum Spotkań i Modlitwy”
/Delegat biskupa Chur ds. Fundacji, kanonik Walter Niederberger/