Ten numer jest poświęcony 5-tej rocznicy założenia naszego Stowarzyszenia.

 

To już 5 lat! Czas płynie szybko. Przez ten czas zebraliśmy i wypracowaliśmy ok. 200 000 Fr. Pragnę przy tej okazji w imieniu Zarządu Stowarzyszenia gorąco podziękować wszystkim ofiarodawcom, z kórych wielu regularnie dokonuje wpłat. Dziękuję organizatorom niedzielnej kawy w Zurychu, Wettingen i innych ośrodkach Misji, którzy również przekazują swoje zyski na rzecz Centrum. Nie mogę pominąć też byłych i obecnych członków Zarządu, pracujących bezinteresownie, ale z dużym poświęceniem i silną wiarą w osiągnięcie wyznaczonego sobie celu. Dziękuję wszystkim pomocnicom i pomocnikom, którzy wielokrotnie pomagali przy organizacji różnych imprez.

Niestety, nie jesteśmy jeszcze w stanie myśleć o szybkiej realizacji naszego celu - uzyskania pomieszczeń dla Misji, gdzie my będziemy gospodarzami.

W Zurychu i najbliższej okolicy mieszka około 1000 Polaków. Co niedziela przychodzi do kościoła ponad 300 osób. Istniejąca od 7 lat szkoła niedzielna obejmuje ponad 50 dzieci. Przy Misji utworzyło się kilka kół i grup, które również chcą się spotykać i potrzebują do tego pomieszczenia. Dobrze rozumiem, że przy takiej aktywności (która ma tendencję wzrastającą) jesteśmy uciążliwymi gośćmi dla każdej parafii. Tym bardziej cieszymy się, że po długich poszukiwaniach PMK w Zurychu została gościnnie przyjęta przez parafię Herz Jesu na Wiedikonie. Jesteśmy wdzięczni za otwartość, okazaną nam serdeczność i postawę pełną zrozumienia dla naszych potrzeb. W dalszej perspektywie grozi nam jednak, że znowu „przerośniemy” obecne możliwości.

A przecież istnieją jeszcze inne grupy polonijne, nie związane bezpośrednio z Misją, które również muszą z trudem szukać miejsca do spotkań, ćwiczeń czy też występów.

Stąd powstała idea stworzenia własnego „Centrum Spotkań i Modlitwy PMK w Zurychu”. Centrum, które zapewni trwałą bazę lokalową dla Misji; Centrum, które będzie dostępne dla całej Polonii. Bo przecież przede wszystkim wokół Polskiej Misji Katolickiej skupiają się ludzie, którym zależy na podtrzymaniu naszych tradycji duchowych i kulturowych. A chociaż wielu z nas jest zintegrowanych w szwajcarskim środowisku, to nie znaczy, że musimy zapomnieć o naszym pochodzeniu.

Jako wyraz podziękowania dla wszystkich ofiarodawców, którzy poparli nasze starania o Centrum Spotkań i Modlitwy, zorganizowaliśmy w sobotę 3-go września 2005r. - już na nowym miejscu - koncert w wykonaniu trojga szwajcarskich artystów-muzyków: pani Keiko Zerle (sopran), Robert Zimansky (skrzypce) i Dawid Heer (fortepian). Niech koncert ten będzie też zachętą do dalszej pomocy i ofiarności, abyśmy możliwie szybko byli w stanie zorganizować koncert inauguracyjny Obecność ks.biskupa Tadeusza Pikusa, przedstawiciela prymasa, oraz konsula, p.Mieczysława Sokołowskiego i ich słowa uznania i zachęty dla naszych starań pozwalają wierzyć, że w odpowiednim czasie będzemy mogli liczyć i na bardziej wymierną pomoc również z tej strony. Dziękujemy!

Wielkość artysty można mierzyć według jego talentu i umiejętności. Ale wielkość artysty jako człowieka trzeba mierzyć według tego, jak swój talent przekazuje innym.Tym bardziej pragnę podkreślić, że tych troje mistrzów muzyki - chociaż bez specjalnych powiązań z Polską - spontanicznie wyraziło gotowość wystąpienia w naszym koncercie bez honorarium, aby w ten sposób poprzeć ideę Centrum. Herzlichen Dank.                                                                                                 

Antoni Zgliński, prezes